gt

Video nadzór

500.00PLP

Opis produktu

Video nadzór

 

Zadaniem tej usługi, jest ciągły 24 godzinny nadzór nad chronionymi obiektami naszych klientów. System sam ma zadanie zweryfikować intruza oraz przesłać stosowne dane do centrum monitorowania GRUPA GT (CMA).Na chronionym obiekcie zostaje zamontowany system kamer przemysłowych z których obraz zostaje przetworzony i zapisany na dysku twardym HDD cyfrowego rejestratora obrazu. System wyposażony jest w odpowiednią funkcję detekcji ruchu. System w momencie wykrycia jakiegokolwiek ruchu na chronionym obiekcie, za pomocą łączy dwu torowych wysyła odpowiednią informację do centrum monitorowania CMA GT.

Operator Centrum Monitorowania otrzymuje nie tylko informację o wystąpieniu zdarzenia na chronionym obiekcie ale również dostaje odpowiednio przetworzony plik video z zapisem tego zdarzenia. Pozwala to na dokładniejszą diagnozę powstałego zagrożenia i podjęcie stosownych kroków. Operator jest w stanie realnie ocenić stopień zagrożenia. Jest w stanie zobaczyć ilu jest napastników, jak są uzbrojeni, jakimi pojazdami się poruszają. Taka ocena stanu rzeczywistego pozwala operatorowi podjąć stosowne procedury i decyzje co do ilości wysyłania grup interwencyjnych GT oraz powiadomić odpowiednie służby publiczne.
*** cena podana w ofercie jest ceną przykładową
Zadzwoń: 801 000 119