PereFils

PREVOIR – Wybieram spokojne życie

100.00PLP

Opis produktu

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

- PREVOIR – 
Wybieram spokojne życie

 

 

40+ zapewnia spokój Tobie oraz Twojej rodzinie. Nasza oferta gwarantuje zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci ubezpieczonego, oraz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Polisa działa dożywotnio, a opłacanie składek obwiązuje tylko do 80-tego roku życia. Wysokość składek jest stała przez cały okres trwania umowy. Ubezpieczony sam decyduje, kto w przyszłości otrzyma zgromadzone pieniądze, zwolnione z podatku od spadku.

Główne zalety

Niezmienna wysokość składki w czasie trwania
umowy ubezpieczenia.

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia do
70 roku życia.

Bez kwestionariusza medycznego

Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 80-tego roku
życia Groupe Prévoir przejmuje obowiązek płacenia składek.

Dodatkowe korzyści

Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany
podatek dochodowy ani podatek od spadku
.

Elastyczność w wyborze daty płatności składki
przy Poleceniu zapłaty.

Możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek w celu lepszego dostosowania do możliwości finansowych (miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna).

Warunki zawarcia umowy

Limit wieku w momencie zawarcia umowy: do ubezpieczenia może przystąpić osoba pełnoletnia, która nie ukończyła 70 lat.
ROZLICZENIE 100% W PIASTACH
*** cena podana w ofercie jest ceną
Zadzwoń: 801 000 119