Famille

PREVOIR W trosce o siebie i swoich bliskich

30.00PLP

Opis produktu

Ubezpieczenia na życie
- PREVOIR – 
W trosce o siebie i swoich bliskich

OptiMAX jest terminowym ubez­pieczeniem na życie, które zabezpiecza przed wypadkami (śmierć, inwalidztwo) oraz gwarantuje świadczenie w przypadku hospitalizacji oraz uszkodzeń ciała. Dzięki produktowi OptiMAX korzystasz z bardzo szerokiej ochrony ubezpieczeniowej.

Główne zalety

Bardzo atrakcyjna, stała składka: już od 30 zł/mc.

Szeroki wachlarz ochrony ubezpie­czeniowej.

Nic nie tracisz: w przypadku dożycia do końca
umowy, otrzymasz sumę ubezpieczenia.

Bez kwestionariu­sza medycznego!

Dodatkowe korzyści

Elastyczność w wyborze daty płatności składki.

Możliwość cedowania praw z tytułu umowy ubezpieczenia.

Od wypłaconych świadczeń nie jest potrącany podatek dochodowy ani podatek od spadku.

Możliwość umowy ubezpieczenia przez Internet.

Warunki zawarcia umowy

OptiMAX jest terminowym ubezpieczeniem na życie i dożycie.

Limit wieku: w momencie zawierania umowy Ubezpieczony ukończył 18 lat, a nie przekroczył 55 roku życia.
ROZLICZENIE 100% W PIASTACH
Zadzwoń: 801 000 119