kancelaria1

Czynności notarialne – PRAWO SPADKOWE

100.00PLP

Opis produktu

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

PRAWO SPADKOWE:

  • sporządzenie testamentu (też z zapisem windykacyjnym)
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu
  • zaświadczenie o powołaniu na wykonawcę testamentu
  • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
  • umowa o dział spadku
  • umowa zbycia spadku
  • umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia
  • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
  • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
  • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

*** Wartość podana w ofercie jest wartością sugerowaną. Ceny czynności określane są według stawek zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Zadzwoń: 801 000 119