kancelaria

Czynności notarialne – PRAWO NIERUCHOMOŚCI

100.00PLP

Opis produktu

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI:

 • umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
 • umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • umowa dożywocia
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • umowa deweloperska
 • oferta sprzedaży nieruchomości
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipoteki, służebności
 • umowa warunkowa i przenosząca własność nieruchomości
 • umowa przedwstępna w powyższym zakresie
 • oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
 • ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej
 • przebudowa budynku wspólnoty i zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie

 

*** Wartość podana w ofercie jest wartością sugerowaną. Ceny czynności określane są według stawek zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Zadzwoń: 801 000 119