kancelaria1

Czynności notarialne – PRAWO HANDLOWE

100.00PLP

Opis produktu

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

PRAWO HANDLOWE:

  • umowa spółki komandytowej i z o.o.
  • statut spółki SKA, S.A., Spółki Europejskiej (SE)
  • zmiana umowy spółki z o.o.
  • rozwiązanie spółki z o.o.
  • protokół walnego zgromadzenia spółek SKA i S.A., SE
  • poświadczenie własnoręczności podpisów członków organów (wzory podpisów)
  • oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów w spółce
  • uchwała o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółki
  • przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
  • możliwość elektronicznego składanie wniosków o rejestrację w KRS

*** Wartość podana w ofercie jest wartością sugerowaną. Ceny czynności określane są według stawek zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Zadzwoń: 801 000 119