kancelaria2

Czynności notarialne – INNE CZYNOŚCI

100.00PLP

Opis produktu

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki lub stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, natomiast informacji dotyczących czynności udzielamy także w języku angielskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka.

 

INNE CZYNNOŚCI:

  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
  • protest czeku lub weksla
  • przyjęcie dokumentu w depozyt
  • protokół stawiennictwa / niestawiennictwa
  • poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
  • umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
  • akt założycielski uczelni niepublicznej
  • protokół z mediacji
  • ugoda zawarta przed mediatorem
  • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

*** Wartość podana w ofercie jest wartością sugerowaną. Ceny czynności określane są według stawek zawartych w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej

Zadzwoń: 801 000 119